Instrukcja montażu


Zakładanie otuliny na istniejącej instalacji.