Akustyka

Nowe technologie i rozwiązania w budownictwie umożliwiają takie projektowanie, aby żadne dźwięki pochodzące z zewnątrz nie przenikały do środka. Pomieszczenia mają być odpowiednio izolowane od hałasu, aby zapewnić swoim użytkownikom jak największy komfort akustyczny.

 

W praktyce najbardziej uciążliwie hałasy dla mieszkańców budynków wielokondygnacyjnych są dźwięki wywołane w sposób mechaniczny, np. poprzez przesuwanie ciężkich materiałów, tarcie, czy też uderzenia. Przenoszone są one głównie przez stropy. Dlatego też stropy powinny spełniać wszystkie normy izolacji akustycznej.

 

Najbardziej skuteczną, a zarazem jedyną, ochroną izolacyjno – akustyczną stropów są odpowiednio zaprojektowane podłogi pływające. Oddzielone są one od stropu i ścian warstwą materiału izolującego akustycznie, który powinien charakteryzować się wystarczającą wytrzymałością na obciążenia użytkowe pomieszczeń.

 

Przyjrzyjmy się zatem bliżej konstrukcji budynku, aby pełniej zrozumieć jakie zastosowanie akustyczne i estetyczne mają pianki polietylenowe produkowane przez firmę Folimpex.

 

Konstrukcja budynku

 

Stosowanie podłóg w budownictwie zależy od wielu czynniki. Zaliczyć do nich możemy m. in.:

-         rodzaj stropu, na którym podłoga ma być zastosowana;

-         wielkość przewidzianego w budynku przenoszenia bocznego drgań, zależnego od konstrukcji i układu ścian działowych i ściany zewnętrznej.

 

Typowe przykłady rozwiązań:

  1. strop żelbetowy, płyty pełne G=361- 400 kg/m2 , ściany działowe masywne z bloczków gazobetonowych, wymagana klasa podłogi pływającej PP23;
  2. strop żelbetowy, płytowy, kanałowy G=241- 400kg/m2, dwie ściany działowe lekkie szkieletowe, trzecia konstrukcyjna, wymagana klasa podłogi pływającej PP 18;
  3. strop pustakowy G=291- 340 kg/m2 (Gent, Fert), dwie ściany działowe masywne z bloczków gazobetonowych, trzecia nośna, wymagana klasa podłogi pływającej PP 28.

Dla powyższych wariantów izolacja akustyczna mogłaby być zastosowana przy użyciu następujących materiałów (grubość materiału została podana w przybliżeniu):

Rodzaj wykorzystanego materiału

Grubość materiału

odnośnie pkt. 1

Grubość materiału

odnośnie pkt. 2

Wełna mineralna

ok. 10 cm

ok. 8,5 cm

Płyta pilśniowa porowata grzyboodporna

ok. 7 cm

ok. 5,5 cm

Elastyczny styropian dzwiękoochronny

o gęstości 15 kg/m3

 

ok. 3 cm

 

ok. 2,2 cm

Pianka polietylenowa Poolmat

ok. 2 cm

ok. 1 cm

 

Mata POOLMAT jest idealnym materiałem izolacyjno akustycznym, mającym zastosowanie w nowoczesnym budownictwie.

 

Ponadto należy zwrócić uwagę na inne źródło hałasu, jakim są ściany boczne. W obecnym budownictwie, dla zapewnienia większej estetyki rury kanalizacyjne zostały schowane w ścianach, które w miejscu kanału mają ok. 5 cm grubości. Jeśli zastosowana została ściana z płyty gazobetonowej, nie jest zapewniona praktycznie żadna izolacja akustyczna. Zastosowanie otuliny POOLFLEX z pianki polietylenowej o grubości 9 lub 13 mm z pewnością rozwiązało by ten problem.

 

Podsumowując, powszechne zastosowanie pianki polietylenowej jako materiału zapewniającego odpowiednią izolację akustyczną, poprawiłoby komfort pomieszczeń, a co się z tym, wiąże zadowolenie użytkowników.

 

Folimpex ma bardzo duże doświadczenie w produkcji pianki polietylenowej dla budownictwa zwłaszcza w zakresie właściwości izolacyjno – dźwiękowych. Produkty firmy spełniają wszelkie normy zarówno w kraju, jak i za granicą, głównie w Europie Środkowo-Wschodniej.